㑍ȇ ȟ ݬ 㦞ڠԑ߉ ̭̇ ǭ̈ʠᎏ㇊ ǡǤʑ䊠䚏ߠȇኣ풠ݬ ڇᣠǡǤʑ䊠标ኟ䦡挭Ǡ.
ߣǠ䑍ȠȅӊݓǑNJߠئǡ ǡ24 Ӈډ �퇠.
栣ڠǍϋ ǡڑ斠栃ަ젇ᇓڇѠǡʬ ᇠ�ݓ几ǓڇѠǎѬ ݬ ̣妑퉠㕑 ǡڑȭɠꏟ ȎϣNJ ㊣풉 标ኒǣ ݬ ǡ㦇ڭϠ.
݃塇ঠ㑍ȇ ȟ ڣ�Ǡǡڒ풠
œ㠇ᣓʎϣ
:
ߡ㉠ǡ㑦Ѡ
:
ᡏΦ᠇ᬠǡȑ폠ǡǡ퟊Ѧ䬠ǡ·ՠȟ
  ţʡߠ㦞ڠ߇㡠ڡ젇ᇤʑ䊠 
ǡʕ㭣 ㌇䇰 标ሑ㌉ ㌇䇰
ڏϠ10 ȑ폠ǡ퟊Ѧ䬠㌇䇰
͌Ҡǡ䘇ޠ标ᇓʖǝɠ
ݞؠ300 ̤�Ӥ歇༯div>
  
  㦇ޚ ·Չ ȣ߇ʈ ǡڞǑNJ
ʦǕᠣڠڣᇆߠ标ߊӈ ڣᇁ ̏Ϡ㤠Ρǡ ǡǤʑ䊠Śі ǡڞǑNJ 栅ӊވ᠚Ѧ֠ǡڞǑNJ 栣҇퇠ǎѬ ߋ푉 .....
  
  㦇ޚ ·Չ ȣڇі ǡӭǑNJ
Śі ǡӭǑNJ ǡ㦌揉 Ꮽߠ(ǓڇѠ, Ǥ٣ɠʞӭؠ, զѠᡓ퇑NJ , ȭǤNJ ǡӭǑNJ)
  
̣횠ǡ͞枠㍝晉 쭌Ǡǭ̈ʠ@ 2009